زمان گرینویچ

در سال 1884 گرینویچ انگلستان ، نصف النهار صفر درجه نامگذاری شد. که جهان به عنوان نقطه ی شروع موقعیت زمان جهان آن را پذیرفت .
category empty

زمان گرینویچ

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.
ادامه