ساعت کرونوگراف نظامی غواصی مشکی (300 متری)

ساعت های کرونوگراف عمق سنج دار (300 متری) – سری مشکی

CHRIS BENZ DEPTHMETER CHRONOGRAPH 300 M – BLACK EDITION

تاریکی، سرما و فشار را در اعماق آب تصور کنید، در عمق 300 متری آب، محدوده حکم رانی دنیای تاریکی، فشار وارده بر هر سانتی متر مربع معادل قرار دادن وزن یک ماشین بروی سطح است، ساعت های کرونوگراف Chris Benz به راحتی این فشار را تحمل می کنند. با استفاده از سیستم ایمنی نور در تاریکی و پوشش مخصوص درخشان، شما می توانید در تاریکی مطلق اعداد مربوط به عمق و گیج را به راحتی بخوانید. 

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی CB-C300-LE
3,200,000 تومان

ساعت حرفه ای غواصی گاه سنج کرونوگراف (300 متری) -  CB 300 Chronograph Depthmeter Black Edition ..