ساعت های نظامی غواصی عمیق کوارتز (1000 متری)

ساعت های غواصی عمیق (1000 متری) کوارتز - CHRIS BENZ DEEP 1000 M

ساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراحی شده برای سخت ترین شرایط، ساعتی قابل اعتماد در همه حال. مناسب نظامیان و غواصان، تقدیر شده توسط نیروی نظامی آلمان.

مجهز به شیر مخصوص فرار هیلوم برای جلوگیری از افزایش فشار و شکستن شیشه ساعت جهت غواصان صنعتی حرفه ای، تکنیکال و نظامی. (پرفروش ترین مدل Chris Benz).

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق حرفه ای CB-1000-S-KBS
  1,700,000 تومان

  ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراحی شده برا..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق حرفه ای CB-1000-S-KBO
  1,800,000 تومان

  ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراحی شده برا..

  ساعت مچی نظامی غواصی عمیق حرفه ای CB-1000-S-MB
  2,200,000 تومان

  ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ایی، طراحی شده برا..

  ساعت مچی نظامی غواصی پروژه کوسه CB-1000-SP
  2,700,000 تومان

  ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای پروژه حمایت از کوسه ها (1000 متر) - CB PRO & DEEPهر ساله بیش از صد..

  ساعت مچی نظامی غواصی حرفه ای "کماندو" CB-1000-KD
  3,200,000 تومان

  ساعت نظامی غواصی عمیق حرفه ای "کماندو" (1000 متر) - CB PRO & DEEPساعت نظامی غواصی حرفه ای سری مخ..