لیست نمایندگی ها


"در حال حاضر شرکت ایراتک نماینده رسمی نداشته و به صورت آزمایشی با برخی از فروشندگان و مراکز آموزشی مشغول به کار است،
پس از بررسی کلیه درخواست ها و مونیتور کردن واجدین شرایط نمایندگان رسمی خود را انتخاب و متعاقبا اعلام خواهیم نمود".


دفتر مرکزی:

 تهران، بزرگراه رسالت، خیابان شهید همایی (16 متری اول سابق)، کوچه یازدهم، پلاک 24، واحد 3

دفتر فروش:

تهران، خیابان عباس آباد، خیابان مهناز (صابونچی)، خیابان مبینی، پلاک 5، طبقه چهارم، واحد 7


تلفن: 22500904 - 021 دورنگار: 89787075 - 021
پست الکترونیک : info@iratechstore.ir