لیست نمایندگی ها


"در حال حاضر شرکت ایراتک نماینده رسمی نداشته و به صورت آزمایشی با برخی از فروشندگان و مراکز آموزشی مشغول به کار است،
پس از بررسی کلیه درخواست ها و مونیتور کردن واجدین شرایط نمایندگان رسمی خود را انتخاب و متعاقبا اعلام خواهیم نمود".دفتر فروش:

تهران، خیابان عباس آباد، خیابان مهناز (صابونچی)، خیابان مبینی، پلاک 5، طبقه چهارم، واحد 7


گالری لحظه:

خ جمهوری - غرب به شرق - مقابل سفارت انگلستان - گالری لحظه - آقای جواهریان 09124362031


تلفن: 22500904 - 021 دورنگار: 28425473- 021
پست الکترونیک : info@iratechstore.ir