ساعت های کرونوگراف غواصی عمیق (500 متری)

ساعت های اتوماتیک کرونوگراف عمیق (500 متری) - CHRIS BENZ DEEP 500 M CHRONOGRAPH

پاسخ مطلق Chris Benz به تمامی انتظارات از یک ساعت غواصی حرفه ای.

تلاقی مهندسی آلمانی و دقت سوئیسی ! ساعت عمیق 500 متری کرونوگراف با بهر گیری از سیستم دقیق حرکت سوئیسی VALJOUX برای شما ساعتی مکانیکی خودکار اما بسیار دقیق را فراهم می آورد. پاسخی فراتر از انتظارات.

ساعت مچی غواصی عمیق کرونوگراف CB-500A-C1-KB
14,000,000 تومان

ساعت غواصی عمیق کرونوگراف  (500 متری) - CB Deep Chronographتلاقی مهندسی آلمانی و دقت سو ئیسی ! ..

ساعت مچی غواصی عمیق کرونوگراف CB-500A-C1-MB
14,500,000 تومان

ساعت غواصی عمیق کرونوگراف  (500 متری) - CB Deep Chronographتلاقی مهندسی آلمانی و دقت سو ئیسی ! ..