بند های لاستیکی یدکی

بندهای یدکی لاستیکی (Rubber Bands) کریس بنزمخصوص ساعت های حرفه ای ورزشی با کیفیت بالا  و مقاوم.

در رنگ های مشکی، سبز، زرد، قرمز، نارنجی، سفید، آبی، آبی نفتی به همراه قفل های استیل نقره ای، مشکی و طلایی.


در عرض های چهارده، هجده، بیست و بیست و دو میلی متر.


بند یدکی ساعت مشکی ورزشی زنانه CB-KB-ONELADY
120,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان زنانهعرض 14 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی ورزشی مدیوم CB-KB-ONEMEDIUM
120,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان مدیومعرض 18 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی ورزشی مردانه CB-KB-ONEMAN
120,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان مردانهعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-S
150,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-SB
150,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل مشکیعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-SG
150,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل طلاییعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت زرد (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-Y
150,000 تومان

بند یدکی ساعت زرد (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت سبز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-G
150,000 تومان

بند یدکی ساعت سبز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت نارنجی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-O
150,000 تومان

بند یدکی ساعت نارنجی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت قرمز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-R
150,000 تومان

بند یدکی ساعت قرمز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-S
170,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی مشکی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل ..

بند یدکی ساعت مشکی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-LE
170,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی مشکی (کرونوگراف 300 متری) - قفل مشکیعرض 22 میل ..

بند یدکی ساعت آبی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-B
180,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی آبی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل ..

بند یدکی ساعت سفید (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-W
170,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی سفید (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل ..

بند یدکی ساعت نارنجی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-O
170,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی نارنجی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل ..