بند های چرمی یدکی

بندهای یدکی چرمی (Leather Bands)  کریس بنزمخصوص ساعت های حرفه ای ورزشی با کیفیت بالا  و مقاوم.

در سه رنگ آبی، مشکی و صورتی.
در عرض های چهارده، هجده، بیست میلی متر.
بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان زنانه) CB-LB-S-LADY
170,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان زنانه) - قفل نقره ایعرض 14 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی آبی (وان زنانه) CB-LB-H-LADY
170,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی آبی (وان زنانه) - قفل نقره ایعرض 14 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی صورتی (وان زنانه)  CB-LB-R-LADY
170,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی صورتی (وان زنانه) - قفل نقره ایعرض 14 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان مردانه)  CB-LB-S-MAN
180,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان مردانه) - قفل نقره ایعرض 20 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان مدیوم)  CB-LB-S-MEDIUM
180,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی مشکی (وان مدیوم) - قفل نقره ایعرض 18 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی آبی (وان مدیوم)  CB-LB-H-MEDIUM
180,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی آبی (وان مدیوم) - قفل نقره ایعرض 18 میل ..

بند یدکی ساعت چرمی صورتی (وان مدیوم)  CB-LB-R-MEDIUM
180,000 تومان

بند یدکی ساعت چرمی صورتی (وان مدیوم) - قفل نقره ایعرض 18 میل ..