بندهای یدکی لاستیکی (Rubber Bands) کریس بنزمخصوص ساعت های حرفه ای ورزشی با کیفیت بالا  و مقاوم.

در رنگ های مشکی، سبز، زرد، قرمز، نارنجی، سفید، آبی، آبی نفتی به همراه قفل های استیل نقره ای، مشکی و طلایی.


در عرض های چهارده، هجده، بیست و بیست و دو میلی متر.

بند های لاستیکی یدکی کریس بنز آلمان

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی ورزشی وان زنانه CB-KB-ONELADY

1,700,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان زنانهعرض 14 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی ورزشی مدیوم CB-KB-ONEMEDIUM

1,700,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان مدیومعرض 18 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی ورزشی مردانه CB-KB-ONEMAN

1,700,000 تومان

بند یدکی ساعت کریس بنز سری ورزشی وان مردانهعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-S

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-SB

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل مشکیعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-SG

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل طلاییعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت زرد (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-Y

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت زرد (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت سبز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-G

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت سبز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت نارنجی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-O

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت نارنجی (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت قرمز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) CB-KB-D200-R

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت قرمز (آنالوگ، دیجیتال و کرونوگراف) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-S

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی مشکی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-LE

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی مشکی (کرونوگراف 300 متری) - قفل مشکیعرض 22 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت آبی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-B

2,400,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی آبی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت سفید (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-W

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی سفید (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بند یدکی ساعت نارنجی (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-O

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی نارنجی (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت سبز (کرونوگراف 300 متری) CB-KB-C300-G

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت لاستیکی سبز (کرونوگراف 300 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (عمیق 500 متری) CB-KB-DEEP500

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (عمیق 500 متری) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت آبی (عمیق 500 متری) CB-KB-DEEP500-B

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت آبی (عمیق 500 متری) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت نارنجی (عمیق 500 متری) CB-KB-DEEP500-O

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت نارنجی (عمیق 500 متری) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت زرد (عمیق 500 متری) CB-KB-DEEP500-Y

2,200,000 تومان

بند یدکی ساعت زرد (عمیق 500 متری) - قفل نقره ایعرض 20 میل..

2 تا 3 روز دیگر
نمایش سریع

بند یدکی ساعت مشکی (عمیق 1000 متری) CB-KB-DEEP1000

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت مشکی (عمیق 1000 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

نمایش سریع

بند یدکی ساعت نارنجی (عمیق 1000 متری) CB-KB-DEEP1000-O

2,300,000 تومان

بند یدکی ساعت نارنجی (عمیق 1000 متری) - قفل نقره ایعرض 22 میل..

نمایش 1 تا 22 از 22 (1 صفحه)