ساعت کرونوگراف نظامی غواصی مشکی (300 متری)     DEPTHMETER CHRONOGRAPH 300 MBLACK EDITION

تاریکی، سرما و فشار را در اعماق آب تصور کنید، در عمق 300 متری آب، محدوده حکم رانی دنیای تاریکی، فشار وارده بر هر سانتی متر مربع معادل قرار دادن وزن یک ماشین بروی سطح است، ساعت های کرونوگراف Chris Benz به راحتی این فشار را تحمل می کنند.
"با استفاده از سیستم ایمنی نور در تاریکی و پوشش مخصوص درخشان، شما می توانید در تاریکی مطلق اعداد مربوط به عمق و گیج را به راحتی بخوانید."


ساعت کرونوگراف نظامی غواصی مشکی (300 متری)

نمایش سریع

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی CB-C300-LE-KBSS

26,500,000 تومان

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی (300 متری)CHRIS BENZ DEPTHMETER CHRONOGRAPH 300M -  BLACK EDITIONبرند ساعت مچی Chris Benz  آلمان در ادامه سنت تولید ساعت های عمق سنج دار آنالوگ، نسلی جدیدی از ساعت های کرونوگراف با عملکرد پیچیده طراحی کردکه می توان آن را ارتقای منطقی ساعت های مچی کلاسیک بر شمارد. قرار دادن سنسور عمق سنج در زیر ساعت امکا..

نمایش سریع

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی CB-C300-LE-MBSS

30,700,000 تومان

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی (300 متری)CHRIS BENZ DEPTHMETER CHRONOGRAPH 300M -  BLACK EDITIONبرند ساعت مچی Chris Benz  آلمان در ادامه سنت تولید ساعت های عمق سنج دار آنالوگ، نسلی جدیدی از ساعت های کرونوگراف با عملکرد پیچیده طراحی کردکه می توان آن را ارتقای منطقی ساعت های مچی کلاسیک بر شمارد. قرار دادن سنسور عمق سنج در زیر ساعت امکا..

نمایش سریع

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی CB-C300-LE-NBSS

26,500,000 تومان

ساعت مچی کرونوگراف غواصی نظامی مشکی (300 متری)CHRIS BENZ DEPTHMETER CHRONOGRAPH 300M -  BLACK EDITIONبرند ساعت مچی Chris Benz  آلمان در ادامه سنت تولید ساعت های عمق سنج دار آنالوگ، نسلی جدیدی از ساعت های کرونوگراف با عملکرد پیچیده طراحی کردکه می توان آن را ارتقای منطقی ساعت های مچی کلاسیک بر شمارد. قرار دادن سنسور عمق سنج در زیر ساعت امکا..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)