آیا خرید ساعت های لاکچری گران قیمت منطقی است؟

آیا خرید ساعت های لاکچری گران قیمت منطقی است؟